Jak usprawnić hurtową sprzedaż truskawek?

Hurtowa sprzedaż owoców, również takich jak truskawki, wymagać może wielu długich przygotowań. Szczególnie ważne jest zaplanowanie planów produkcji tych owoców z uwzględnieniem zapotrzebowania na nie. Kluczowe jest również znalezienie dla nich dogodnego rynku zbytu, który stanowić mogą przede wszystkim wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze.

Co wiedzieć o sprzedaży truskawek?

Jeszcze przed sezonem każda plantacja truskawek przygotować powinna roczne plany produkcji. Konieczne jest ich sporządzenie z uwzględnieniem ilości, które będą realne do przygotowania w poszczególnych miesiącach. W momencie rozpoczęcia zbiorów, kluczowe jest składanie z tygodniowym wyprzedzeniem raportów, które dotyczyć będą ilości owoców faktycznie dostarczonych w danym tygodniu na rynek. Pozwoli to firmie odbierającej z plantacji odbiorców, odpowiednie przygotowanie do logistycznego zadania odbioru owoców i przekierowania ich na rynek zbytu. Warto pamiętać przy tym, że każdy odbiorca ma swoje jasno sprecyzowane wymagania. W przypadku plantacji truskawek, które najczęściej mają podpisane umowy z wieloma różnymi odbiorcami wymusza to różne podejście do produkowania owoców. Bardzo często na przykład, dana sieć handlowa preferuje sprzedaż konkretnej odmiany tych owoców, gdyż jej klienci w ostatnich latach sięgali po nią szczególnie często. W zależności od szacowanego popytu należy opracować odpowiednią strategię marketingową, uwzględniając zapotrzebowanie na owoce, oraz ich spodziewaną nadprodukcję.

W obecnym czasie sprzedaż truskawek hurtowo wymaga więc bardziej logistycznego podejścia, badań rynku, oraz oszacowania realnego zapotrzebowania ze strony sieci handlowych, które w dalszym ciągu pozostają głównym odbiorcą produkowanych truskawek. Szacując dochody które planuje się osiągnąć ze sprzedaży owoców, warto pamiętać o tym, że odbiorcy ich zazwyczaj naliczają dla siebie procent z uzyskanej sprzedaży. W obecnym czasie, obowiązująca najczęściej stawka wynosi około 5-6% od rocznego obrotu. Dodatkowo to producenci muszą płacić za pakowanie pozyskanych owoców oraz za proces przygotowywania ich do sprzedaży. W obecnym czasie, jedną z najbardziej dochodowych form sprzedaży owoców, w tym takich jak truskawki, okazuje się być sprzedaż hurtowa. Warto jednak pamiętać, że taka forma sprzedaży przyniesie oczekiwane korzyści jedynie w sytuacji odpowiedniego oszacowania realnych zysków oraz wydatków związanych z wprowadzeniem owoców do sprzedaży. Konieczne okazuje się być również znalezienie odpowiedniego odbiorcy do produkowanych owoców, którym stają się zazwyczaj sieci handlowe.

Więcej o sprzedaży truskawek znajdą Państwo na www.sadzonkitruskawek.pl.